AlcoholwetFAQ

Geborgde werkwijze Drankstunter.nl

16-04-2022

Het is voor Drankstunter.nl (werkend onder de vergunning van Slijterij Vocatus Plaza te Pendrecht) van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Drankstunter.nl (in opdracht en werkend onder de slijterij vergunning van Vocatus Plaza) wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Drankstunter.nl invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.
1.Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
 • In de fysieke winkel van Vocatus Plaza zijn medewerkers ouder dan 18 jaar en beschikken over het diploma Sociale Hygiëne. Vanuit dat diploma zijn zij bekend met de regels omtrent naleving van verkoop van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder.
 • In de fysieke winkel van Vocatus Plaza vragen medewerkers naar de legitimatie van de klanten.
 • De webshop/online winkel van Drankstunter.nl is voorzien van alle wettelijk bepaalde leeftijdschecks, zo word er direct bij een bezoek aan onze webshop een pop up gelanceerd met de vraag “Om de webshop van DrankStunter te mogen bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn. Door op ‘Akkoord’ te klikken verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent”
 • Op de website van Drankstunter.nl (en overige social mediakanalen, Instagram, snapchat, facebook etc) de logo NIX18 altijd te zien. Indien u op deze logo klikt, navigeert deze u naar de NIX18 website (www.nix18.nl)
 • Momenteel zijn wij bezig IDIN op de achtergrond te testen zodat wij deze kunnen implementeren. Met IDIN kunnen wij de exacte leeftijd van een klant verifiëren omdat deze bij de desbetreffende bank bekend is. Zo hebben wij altijd digitale zekerheid over de leeftijd van de klant.
 • Bij het afrekenen vragen wij nogmaals om te bevestigen dat de ontvanger en tevens de besteller 18 jaar of ouder is.
 • Op het moment dat wij de webshopbestelling verzenden geven wij bij onze verzendpartner (Instabox) aan dat een legitimatieverplichting geldt voor de levering van het betreffende pakket. Dit houdt in dat je een geldig legitimatie moet laten zien aan de pakketbezorger om aan te tonen dat je 18 jaar of ouder bent. Houdt er rekening mee dat er ook een handtekening voor ontvangst vereist kan zijn. Bij afwezigheid van de ontvanger zal het pakket de volgende dag opnieuw worden aangeboden.
 • Werkwijze verzendklaar maken, alle verzend labels zijn voorzien met een 18+ teken zodat de bezorger als ontvanger ziet dat dit om een 18+ zending gaat.
 • Bij het fysiek afhalen in de winkels (Krabbedijkestraat 4, te Rotterdam & Slijterij de Laak Goeverneurlaan 158 te Den Haag) wordt er door de medewerker id. gecontroleerd. Er is ten allen tijden een medewerker met een SVH in de winkel.
 • De locatie Hoekerstraat 8 te Vlaardingen heeft geen fysieke winkel en er is hier ook geen afhaalmogelijkheid. Dit pand fungeert alleen als inpak en verzend station.
2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
 • In de fysieke winkel van Vocatus Plaza zijn medewerkers ouder dan 18 jaar en beschikken over het diploma Sociale Hygiëne. Vanuit dat diploma zijn zij bekend met de regels omtrent naleving van verkoop van alcoholhoudende dranken aan klanten van 18 jaar en ouder. Ook zijn wij lid van de Slijters Unie en krijgen wij verschillende e-learning aangeboden welk we ondergaan om up to date te blijven.
 • Er is ten allen tijden een leidinggevende aanwezig met een SVH. Deze kan medewerkers aanspreken op eventuele niet-naleving van de controle op de leeftijdscheck.
 • Voor wat betreft de informatievoorziening aan de bezorger van Instabox heeft zij een eigen verantwoordelijkheid.
3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
 • Met ingang van 1 augustus 2021 laten wij steekproefsgewijs een zending sturen welk door ons medewerker wordt aangenomen om te controleren dat dit proces wordt gewaarborgd. Denk hierbij aan dat de medewerker consequent de identiteitscheck doet alvorens de bestelling mee te geven.
 • Fysiek in de winkel sturen wij een mystery shopper welk de medewerkers controleert. Dit gebeurt ook vanuit de Gemeente door middel van een steekproef.
 • Met regelmaat bellen wij klanten onder het mom van een happy call om de klanttevredenheid te verbeteren, ook dan doen wij een check op de geboortedatum.
4. Meer weten over verantwoord alcoholgebruik?
NIX18 Drankstunter